yaoyao famous chihuahua

meet yao yao, an adorable famous chihuahua from kuala lumpur, malaysia!

malaysian chihuahua

“look mama, i’m famous!”
“lihat ibu saya terkenal!”

this happy little chihuahua is yao yao!  she lives with his mommy, chia yuan jun, in kuala lumpur, malaysia.  doesn’t her cute little face just make you want to get up and do a happy dance!

congratulations chia yuan jun, yao yao is is officially a fun, furry and fabulous famous chihuahua®

halloween dog shirts

Author